صفحه شخصی ارش جعفری زاده   
 
نام و نام خانوادگی: ارش جعفری زاده
استان: خوزستان - شهرستان: اهواز
رشته: کارشناسی عمران
شغل:  دانشجو
تاریخ عضویت:  1390/04/25
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
7   نظر / همه نظرات